Nếu  đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định tại Điều 37 luật Lao Động 2012 thì:

Khi nghỉ việc bạn sẽ được công ty trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 Bộ luật lao động, như sau:
 
1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.
 
2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.
 
3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc”.

Lời bình của Sơn Minh 
1) Theo quy định trên, bạn sẽ được nhận trợ cấp thôi việc dựa trên thời gian bạn làm việc tại công ty là [X] năm (trừ đi thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp [Y] năm) và mỗi năm làm việc bạn được hưởng nửa (o.5) tháng tiền lương.

2) Tuy nhiên, số tiền trợ cấp thôi việc này sẽ không nhiều, thậm chí = 0, vì [X] = [Y], đa phần trong suốt thời gian bạn đi làm, bạn đều đã đóng Bảo Hiểm thất nghiệp rồi.

Tuy nhiên, bạn có thể được hưởng bảo hiểm thất nghiệp từ cơ quan bảo hiểm nếu đáp ứng đủ điều kiện tại Điều 81 Luật bảo hiểm xã hội, cụ thể:

Đọc thêm tại đây: Cách hưởng bảo hiểm thất nghiệp