Cc email là gì? SOMIZA

Cc email là gì? Bcc email là gì? Cách phân biệt để không dùng sai, tránh gây hậu quả | SOMIZA | SOMIZA

Leave a Reply

Bạn có đang Nghỉ việc thông minh?

Hãy làm bài trắc nghiệm 8 checklist để biết bạn có thể vừa nghỉ việc, vừa được công ty vui vẻ trợ cấp tối thiểu 2 tháng lương hay không!

Cảm ơn bạn. Hãy check email để download nhé!